Skip to main content

Medische duikkeuring

Een medische duikkeuring houdt in dat je wordt onderzocht op BMI, uithoudingsvermogen, long-luchtcapaciteit, ogen, eventuele aandoeningen, etc.

In Nederland zijn meerdere locaties voor een fysieke medische duikkeuring. Ze zijn niet allemaal goed vindbaar. Discovery Dive heeft hieronder een lijst van medische duikkeuring-locaties opgesomd die bekend zijn binnen de vereniging.

Begin je met duiken? Dan is een fysieke medische duikkeuring vereist. Heb je al een medische duikkeuring eerder ondergaan? Dan is het voldoende de duikmedische zelftest uit te voeren vindbaar op de website van NOB.

Anna TopSupport
Eindhoven
topsupport.nl